Main menu

Saaritukikohdan säännöt

Käringholmenilla jokaisen tulee noudattaa tätä ohjesääntöä.

Saareen saavat kiinnittyä vain Aurinkolahden Venekerho ry:n jäsenet venekerhoon rekisteröidyllä veneellään, joka on katsastettu, ja jossa on helposti näkyvillä seuran lippu. Mikäli lipputangon kiinnittäminen veneeseen on hankalaa, käytettäköön viiriä. Kiinnittyminen tapahtuu ainoastaan saaren itärannalla sijaitseviin laitureihin ja niiden välittömään ympäristöön.

Aurinkolahden Venekerhon jäsen vastaa oman ja perhejäsenensä seurueen mallikelpoisesta käyttäytymisestä. Lemmikkieläimet tulee pitää saaressa aina kytkettyinä, ja lemmikin omistajan tulee huolehtia siitä, että lemmikki ei käyttäytymisellään häiritse muita saaressa olijoita. Käyttöoikeus saareen on jäsenellä ja jäsenmaksun maksaneella perhejäsenellä. Saaren isännän tai hallituksen jäsenten vaatiessa jäsenyys on todistettava.

SAUNAN JA SAUNAMÖKIN YLEISET SÄÄNNÖT

1. Seuran saaren sauna on varattavissa su- to iltaisin veneilykauden ajan. Päiväajat ovat vapaasti käytettävissä ja pe- la illat klo 16.00 ovat paikan päällä sovituin tavoin yleisiä nais- ja/tai miesvuoroja.

2. Muiden saaressa olijoiden tulee kunnioittaa saunavuorolaisia, välttämällä tarpeetonta oleskelua saunan edustalla / lähistöllä. Normaali läpikulku on sallittua, kohteliaat tavat huomioiden.

3. Seuran saaren saunatuvassa on mahdollista myös yöpyä klo 23.00 – 10.00 välisenä aikana, alla olevan varausohjeen mukaisesti.

4. Muiden saaressa olijoiden tulee kunnioittaa saunamökissä yöpyviä, välttämällä tarpeetonta oleskelua ja/tai metelöintiä lähistöllä varattuna aikana.

SAUNAN VARAUS

1. Saaren saunavuoro tulee varata tämän tiedotteen mukaisesti su- to iltaisin klo 17.00 – 23.00 välisenä aikana.

2. Saaren päälaiturin luona olevassa postilaatikossa on varausvihko. Vihkoon merkitään saunan varauksen alkamisaika ja nimi.

3. Saunavuoron varaus on lämmittäjälle 1,5 h ja normaalivuorolle 1h.

4. Kullakin varaajalla voi olla vain yksi varaus voimassa kerrallaan.

SAUNATUVASSA YÖPYMISEN VARAUS

1. Saunatupa on mahdollista varata yöpymistä varten tämän tiedotteen mukaisesti joka päivä klo 23.00 – 10.00.

2. Saaren päälaiturin luona olevassa postilaatikossa on varausvihko myös saunamökissä yöpymistä varten. Vihkoon merkitään päivämäärä ja nimi.

3. Kullakin varaajalla voi olla vain yksi varaus voimassa kerrallaan.

SAUNAN JA SAUNAMÖKIN KÄYTTÖOIKEUS JA VELVOLLISUUDET

1. Saunavuoron varaus oikeuttaa saunan, saunamökin tuvan, saunamökin terassin ja uimalaiturin käyttöön vuoron ajaksi.

2. Saunatuvan yöpymisvuoro oikeuttaa saunatuvan käyttöön varatuksi ajaksi.

3. Saunavuoron päätyttyä jokainen saunoja huolehtii, että sauna ja sen ympäristö jää siistiin kuntoon, sekä että saunaan on tehty puita ja kannettu vettä.

4. Saunatuvassa yöpyjän tulee huolehtia, että tupa ja muut tilat ovat siistit yöpymisen jälkeen.

5. Jokaisen saunojan ja yöpyjän tulee lukita saunarakennus lähtiessään.

SAAREN SIISTEYS JA ROSKIEN POISKULJETUS

Saaressa kävijöiden on aina siistittävä jälkensä ja jätettävä kaikki hyvään kuntoon. Vahingoitettu omaisuus on korvattava ja vahingosta tulee viipymättä ilmoittaa saaren isännälle tai hallituksen jäsenille. Roskat tulee jokaisen itse kuljettaa mantereelle. Mitään roskia, pulloja, purkkeja tai ruoantähteitä tms. ei saa jättää saareen.

MUU KUIN VENEKERHON OMISTAMA OMAISUUS SAARESSA

Aurinkolahden Venekerho ei vastaa siitä yksityisestä omaisuudesta, jonka jäsenet tai muut saaressa kävijät tuovat mukanaan tai säilyttävät saaressa.

10§

TULEN KÄSITTELY SAARESSA

Tulen käsittelyssä on aina noudatettava varovaisuutta. Avotulen teko on ehdottomasti kielletty muualle kuin grilleihin.

11§

Saaren luontoon kuuluvien puiden, pensaiden ja eläinten suojeleminen on jokaisen velvollisuus.

12§

Käringholmenin valvonta on uskottu Aurinkolahden Venekerho ry:n saaren isännän ja hallituksen jäsenien tehtäväksi. Heidän antamiaan ohjeita ja määräyksiä on noudatettava.