Main menu

Henkilörekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10§ mukainen REKISTERISELOSTE

 

1. Yhteisrekisterinpitäjät

Suomen Purjehdus ja Veneily ry (Y-tunnus 0215301-9)
Ahventie 4 A 19, 02170 Espoo
p. 020 – 796 4200, toimisto (at) spv.fi
ja
Aurinkolahden venekerho ry
Aurinkoranta 8 A , 00990 Helsinki
p. 045 6790 092, info@aurinkolahdenvenekerho ry.

 

2. Seuran jäsenrekisteriasioita hoitava henkilö:

Aurinko lahden venekerho ry:n hallituksenjäsenet.

 

3. Rekisterin nimi

Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n jäsenrekisteri (Suuli).

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Jäsenrekisteriä pidetään yhdistyslain 11 pykälän vaatimana. Lisäksi rekisterin tietoja käytetään

  • SPV:n jäsenpostituksiin
  • SPV:n alaisten seurojen ja luokkaliittojen yhteystietojen tallentamiseen
  • SPV:n myöntämien ansiomerkkienseuraamiseen
  • Seurojen jäsenten koulutusten seuraamiseen
  • Jäsenmaksujen, venepaikkojen, telakkapaikkojen sekä maksullisten tuotteiden ja
    palvelujenlaskutukseen
  • Liiton ja seurojen/luokkaliittojen jäsentoiminnassa
  • Toimihenkilöroolienmäärittelyyn
  • Vakuutusten edellyttämien toimintatietojen ylläpitoon ja seurantaan

 

5. Rekisterin tietosisältö

Jäsenen henkilötiedot:
nimet, osoitetiedot, puhelinnumero(t), sähköiset yhteystiedot, syntymäaika, henkilötunnus,
sukupuoli, koulutus, ammatti, ISAF-numero.

Jäsenyystiedot:
seura(t), jäsenluokka, jäsennumero, liittymispäivä, koontijäsenyys, jäsenmaksutiedot,
toimihenkilöroolit, luottamustoimet, huomionosoitukset, koulutusohjelman mukaiset kurssit,
muut tutkinnot tai pätevyydet, venetiedot, tietojen luovutuskielto.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n jäsenseurojen jäsenrekisterin käyttäjät pitävät jäsen- ja
venerekisterin ajantasaisena. Jäsenet ilmoittavat itse osoitteenmuutokset seuroihinsa, jotka
päivittävät nämä tiedot Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n käyttöön. Henkilöt voivat myös
itse päivittää omia yhteystietojaan ja ISAF-numeronsa. Kurssien kouluttajat toimittavat
tiedot kurssilaisista.

Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n jäsenseurat määrittelevät itse rekisterin pääkäyttäjät,
jotka pitävät rekisterin ajantasaisensa.

 

7. Luottamushenkilöille määritellään roolin mukainen käyttöoikeus rekisteriin.

 

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Osoitetietoja luovutetaan Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n lehden postitusta varten
teknisenä tallenteena. Venerekisteritiedot luovutetaan vuosikirjaa varten teknisenä
tallenteena. Hallituksen erillisellä päätöksellä voidaan yhteistyösopimus kumppaneille
luovuttaa osoitetietoja teknisenä tallenteena, pois lukien tietojen luovutuskiellon
ilmoittaneiden tiedot.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Jäsentiedot säilytetään luottamuksellisina ja vain jäsenpalvelua hoitavat henkilöt voivat
käsitellä henkilötietoja. Rekisteri on suojattu salasanoilla ja rekisteriä käyttävien henkilöiden
käyttäjäoikeudet on rajattu henkilön tehtävien mukaan. Tietoverkko ja laitteisto, jolla
rekisteritiedot sijaitsevat on suojattu palomuurilla ja muin teknisin toimenpitein. Rekisteristä
otetaan säännönmukaisesti varmuuskopiot.