Main menu

Kotisataman säännöt

SATAMAJÄRJESTYS

Järjestys

Jäsenen tulee toimia yhdistyksen sääntöjen sekä hallituksen muiden vahvistamien ohjeiden ja määräyksien mukaisesti sekä muutenkin esiintyä hyvien tapojen mukaisesti. Mikäli seuran jäsen rikkoo näitä ohjeita voi seuran hallitus ryhtyä asianomaista kohtaan kurinpidollisiin tai seuran sääntöjen 4.§:n mukaisiin toimenpiteisiin.
Laiturialueella tulee käyttäytyä asiallisesti ja toimissa tulee ottaa huomioon myös naapuritalojen asukkaat. Lemmikit tulee pitää laiturilla kytkettyinä siten, että ne eivät häiritse/estä muiden esteetöntä liikkumista laiturilla.

Paikkojen jako

Venekerhon kommodori tai hallitus jakavat venepaikat ja sijoittavat veneet tarkoituksenmukaisella tavalla.

Paikan leveys

Laituripaikan ja peräpoijukiinnitteisen paikan leveys on minimissään veneen leveys + 40 cm.

Kiinnitys

Vene on kiinnitettävä vähintään kahdella joustimin varustetulla köydellä. Peräpoijukiinnitteisten leveähköjen veneiden peräköysi on kiinnitettävä veneen kumpaankin perälaitaan estämään sivuttaisliikettä. Laiturissa olevan veneen kummallakin sivulla on oltava vähintään kaksi riittävän isoa lepuuttajaa. Katsastajat tarkistavat veneen kiinnityksen asianmukaisuuden.

Läpiviennit

Läpiviennit on syytä sulkea veneen ollessa paikallaan pitemmän aikaa.

Lastaus

Laitureiden päitä saa käyttää vain tilapäisesti veneen lastaukseen tms. tarkoitukseen.

Tavarakärry

Tavarakärry tulee pitää lukittuna laitureiden alkupäässää niitä varten asennetuissa kiinnityksissä.

Maasähkö

Laitureiden maasähköä saa käyttää akkujen lataukseen, sähkötyökaluihin ja lyhytaikaisiin korjaustöihin. Laiturisähkö ei ole tarkoitettu jatkuvaan veneen lämmittämiseen.

Jätehuolto

Roskat ja jätteet tulee viedä jäsenen oman taloyhtiön jätehuoltoon.

Portit

Laituriportit on pidettävä aina lukittuna.