Main menu

Katsastus

VENEIDEN KATSASTUKSET

Vuoden 2018 katsastuspäivät ovat maanantait 27.5. ja 10.6.2019

Katsastus on perinteisesti keskitetty kahteen iltaan, toinen toukokuun lopulle ja kesäkuun alkuun. Tarkemmat vuotuiset ajankohdat tiedotetaan kevään jäsentiedotteissa. Ensimmäiseen katsastusiltaan pyritään järjestämään sammutinhuolto/-tarkastus.

Katsastukset aloitetaan klo 17:00 ilmoittautumisjärjestyksessä. Katsastusvuoroja jakaa yhdisryksen sihteeri kerhohuoneessa klo. 17:00 alkaen. Kaikki saatavilla olevat seuran katsastusmiehet ovat kyseisinä iltoina katsastamassa veneitä.

Katsastettavassa veneessä on kaikki varusteet nostettu esille katsastuslomakkeessa olevassa järjestyksessä helpottamaan ja nopeuttamaan katsastustoimintaa.

Katsastusiltoina on mahdollista ostaa seuran viirejä, lippuja, vaatteita ja muita varusteita. Illalla on myös mahdollista tutustua muihin jäseniin ja saada informaatiota seuran toiminnasta.

Mikäli kyseiset päivät eivät sovi voi jäsen sopia oman veneen katsastamisesta muuna aikana kohtuullista korvausta vastaan.

KATSASTUSLUOKAT

Veneet katsastetaan niiden rakenteen, varustuksen ja purjehdusalueen mukaan seuraaviin luokkiin:

Katsastusluokka 1: Avomeri

Avomeriolosuhteisiin rakenteeltaan ja kunnoltaan soveltuvat veneet, jotka pystyvät olemaan tarvittavan omavaraisia. Purjehdusalue kattaa Itämeren lahtineen, Pohjanmeren, Ruotsin, Norjan ja Kuolan niemimaan rannikot, Brittein saaret, Biskajan, Espanjan ja Portugalin rannikon sekä Välimeren (= Euroopan rannikkovedet ja Välimeri).

Katsastusluokka 2: Rannikko

Meriolosuhteisiin rannikon läheisyydessä rakenteeltaan ja kunnoltaan soveltuvat veneet, jotka pystyvät olemaan tarvittavan omavaraisia. Purjehdusalue kattaa Perämeren ja Suomenlahden, suotuisissa olosuhteissa Pohjois-Itämeren Hanko-Gotlanti –linjan länsipuolella, sekä Etelä-Itämeren linjan Öölanti-Bornholm-Rügen länsipuolella.

Katsastusluokka 3: Saaristo

Saaristoon ja sisävesille rakenteeltaan ja kunnoltaan soveltuvat veneet. Purjehdusalue kattaa Suomen rannikot, järvet, Ahvenanmeren, Suomenlahden perukan Viipurinlahdelle ja Saimaan kanavan, sekä suotuisissa olosuhteissa Merenkurkun ja välin Helsinki-Tallinna.

Katsastusluokka 4: Suojaiset vesialueet

Suojaisille vesialueille rakenteeltaan ja kunnoltaan soveltuvat veneet, sekä valvotuissa olosuhteissa tapahtuvien purjehdustapahtumien veneet.

KATSASTAJAT

Sami Mannila, p. 050 359 8433
Pertti Piila, p. 040 832 7187
Mika Paulin, p. 040 043 3186
Jarmo Voutilainen, p. 040 527 4808
Seppo Ylppö, p. 040 043 3861